“Vi hadde aldri tvilt på at vi skulle seire”

Gina Krog

100 år med stemmerett

11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn.

De fire store

Camilla Collett
1813-1895
Fredrikke Marie Qvam
1843-1938
Gina Krog
1847-1916
Fernanda Nissen
1862-1920

Om Stemmerettsjubileet

11. juni 1913 fikk norske kvinner full stemmerett på linje med menn. I 2013 skal vi feire jubileet over hele landet, gjennom hele året.  Stemmerettskomiteen har valgt ut "fire store" kvinnesakspionerer som former jubileets historiske profil.

Mer om jubileet
Fakta og historie

Presseoppslag

Få hjelp til ditt arrangement

Vi ønsker at små og store aktører over hele landet skal være med å feire Stemmerettsjubileet. For å få hjelp til ditt arrangement har si samlet ideer og materiell. Husk å registrere ditt arrangement for å få det med på våre nettsider.

For arrangører
Materiell
Idebank
Registrer arrangement

Følg oss på facebook

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.