Stemmerett og representasjon etter 1913Kampen for likestilling i politikken var selvsagt ikke over i 1913. Selv i dag er ikke diskusjonen om stemmerett avsluttet. For eksempel går debatten om 16-åringers stemmerett.

Kvinner fikk demokratiske rettigheter i 1913, men det var først ved valget i 1971 at kvinnerepresentasjonen i norske kommunestyrer gjorde et hopp og  kom over 10 prosent.

Les mer

 

Kvinnesakskvinnen Anna Rogstad var den første kvinnen som møtte i Stortinget.

Les mer

 

Siden 1913 har det skjedd betydelige utvidelser av velgermassen. Diskusjonen om hvem som skal ha rett til å stemme er ikke avsluttet.

Les mer

 

Bør 16-åringer få stemmerett? noen kommuner har forsøkt.

Les mer

 

Rwanda er det landet i verden med høyest andel kvinner i nasjonalforsamlingen.

Les mer

 

 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.