Ressurser og informasjonLyst til å lese mer om stemmerett og demokratiet vårt? Vi har samlet eksterne ressurser her.

 

Stortinget.no

Les om stemmerett for kvinner på Stortinget.no. Les også om underskriftsaksjonen i 1905.

Stortinget har samlet informasjon om den føste kvinnelige stortingsrepresentanten Anna Rogstad, kvinner på Stortinget, og Grunnlovens §50 som sikret stemmerett for kvinner. Her er også en oversikt over stortingsdebattene om stemmerett for kvinner.

 

Arkivverket

Arkivverket har egne sider om hundreårsjubileet for kvinners stemmerett, og om den lange veien mot allmenn stemmerett.

 

Kilden Informasjonssenter for kjønnsforskning

Kildens artikkel "Susp, sybord og stemmerett" handler om Norsk Folkemuseums utstilling i anledning jubileet.

 

Eidsvoll 1814

Les blant annet om "mirakelåret" 1814 og det neste store jubileet for demokratiet vårt - Grunnlovsjubileet i 2014.

 

De hundre første kvinnelige kommunestyrerepresentantene

Se hvilke kvinner som virkelig var pionerer i politisk deltakelse. Disse kvinnelige kommunestyrerepresentantene ble valgt i 1901, 12 år før alle kvinner fikk stemmerett til stortingsvalg. Det er Riksarkivaren og norsk lokalhistorisk institutt som har et samarbeidsprosjekt i anledning stemmerettsjubileet i 2013. 

 

Snl.no

Store norske leksikon om Stemmerett for kvinner. Mange lenker til personer, organisasjoner og historiske hendelser.

 

Elsa Laula Renberg

Les om den samiske kvinnepioneren Elsa Laula Renberg på sidene til Store norske leksikon og hos Åarjelhsaeimen Teatere.

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.