Vil du vise dokumentarfilm?

Du og din organisasjon og lokale stemmerettskomité inviteres til å markere hundreårsjubileet for kvinners stemmerett gjennom å sette opp en visning av den prisvinnende norske kinofilmen Gulabi Gang. Filmen er et glimrende utgangspunkt for å feire likestilling, deltakelse, representasjon og stemmerett i Norge og internasjonalt.

Invitasjon  Gjennomføringsguide

Den nasjonale stemmerettskomiteen har tatt arrangementet inn i det offisielle programmet for jubileumsåret og vi vil med dette anbefale lokale aktører å være vertskap for en kinovisning av Gulabi Gang med påfølgende samtale/debatt.

Prosjektet er utviklet i samarbeid mellom Stemmerettsjubileet, medlemsorganisasjonen Fokus (Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål), Stiftelsen Fritt Ord, Kudos Family og produksjonsselskapet Piraya Film. Filmdistributør Kudos Family vil bistå lokale arrangører i gjennomføringen av arrangementet. Det er lagt opp til et svært kostnadseffektivt arrangement der publikum selv betaler sin kinobillett for å delta.

Feiring av jubileumsåret gjennom Gulabi Gang starter med kinopremiere i Oslo 17. januar 2013. Dette er et «Fyrtårn-arrangement» med filmskaperne, filmens hovedkarakter og prominente gjester til stede, noe som vil føre til oppmerksomhet rundt filmen i nasjonale medier. Lokale bidragsytere oppmuntres til å benytte anledningen til å gjennomføre arrangement på sitt hjemsted. Som vertskap står dere fritt til å velge tidspunkt når som helst i jubileumsåret, men grunnet mediefokuset rundt premieren anbefales tidsrommet fra 17. januar til 8. mars (Kvinnedagen).

Spre gjerne informasjon om filmen til foreninger/organisasjoner o.l. i deres nærmiljø. Flere aktører kan gå sammen om å være vertskap for Gulabi Gang-arrangementet. Visning av filmen kan gjerne kombineres med andre tiltak for å markere Stemmerettsjubileet. 

Mer informasjon om prosjektet og hvem du kan kontakte finner du i invitasjon og gjennomføringsguide.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.