Underskriftskampanjen 1905

Kilden. Informasjonssenter for kjønnsforskning: ”En Mandfolkavstemning”: http://www.stemmerett.no/mandfolkavstemning/

Nasjonalbiblioteket: ”Folkeavstemningene i 1905”: http://www.nb.no/baser/1905/tema_folk.html

SSB: ”1905 - året da norske kvinner tok allmenn stemmerett på forskudd”: http://www.ssb.no/magasinet/norge_sverige/art-2005-02-28-01.html

Stortinget.no: "Underskriftsaksjonen i 1905": http://stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Historikk/Kvinnestemmerett/underskriftsaksjonen1905/

Stortinget.no: ”Kvinner på Stortinget”: http://stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Historikk/Kvinner-paa-Stortinget/

Stortinget (1963). ”Utsnitt av lovforslag, komité-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913”, Oslo, A/S O. Fredr. Arnesen Bok- og Akcidenstrykkeri. http://www.stortinget.no/Global/pdf/Diverse/Stemmerett for kvinner_hefte_1963_III.pdf?epslanguage=no

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.