Tilskudd til å feire Stemmerettsjubileet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) utlyste i høst midler på sine nettsider. Formålet var å bidra til aktiviteter, tiltak og arrangementer i Stemmerettsjubileet. Fristen for å søke var 15. november.

Det har kommet inn ca. 280 søknader. Om lag 37 millioner kroner er omsøkt. Departementet har 3 millioner kroner til fordeling. Midlene er avsatt over kap. 846, post 70 i Statsbudsjettet.

I behandlingen av søknadene har vi lagt vekt på søknadenes kvalitet og relevans for jubileet, geografisk spredning og fordeling mellom ulike sektorer.

- I år er det ett hundre år siden kvinner i Norge fikk stemmerett, og vi gleder oss til å feire det. Vi ønsker å skape lokalt engasjement rundt viktige fellesverdier demokratiet vårt er tuftet på: Stemmerett, likestilling, representasjon og deltakelse. Arrangementene vi gir penger til speiler alle som bor i Norge, sier statsråd Inga Marte Thorkildsen.

I tillegg til midlene fra BLD, har Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) tildelt til sammen nærmere sju millioner kroner til 40 ulike organisasjoner for å øke kunnskapen om valg før stortings- og sametingsvalet høsten 2013. Deler av midlene er til tiltak knyttet til Stemmerettsjubileet 2013. Blant annet får MiRA Ressurssenter for minoritetskvinner 550 000 kroner av KRD, Norske Kvinners Sanitetsforening får 320 000 kroner av KRD og Eidsvoll 1814, en del av stiftelsen Norsk Folkemuseum får 150 000 kroner av KRD. Se hele lista over hvem som får fra KRD her.

 

BLD støtter følgende 32 tiltak, som til sammen vil få tildelt 3 millioner kroner:

 

2013-gruppa Østfold (bestående av en rekke organisasjoner i Østfold, med Skjeberg Sanitetsforening som forretningsfører) får 80 000 kroner til flere tiltak, blant annet vandreutstilling og teaterstykke.

 

AKKS Bergen, sammen med FETT, får 100 000 til å arrangere kulturfestivalen Ladyfest i Bergen i perioden rundt 8. mars.

 

Avisa Utrop får 30 000 kroner til spesialutgave om kvinnekampen under stemmerettsuka.

 

Bamble kommune får 140 000 kroner til flere tiltak gjennom jubileumsåret, blant annet feire kvinneprofilen Marie Høeg.

 

Bærum musikk- og danseteater får 80 000 kroner til å sette opp et teaterstykke om arbeiderkvinnene i bedriftene langs Sandvikselven.

 

Bø kvinneforum (Bø i Telemark) får 15 000 kroner til flere tiltak, blant annet arrangement 8. mars og debatt for ungdom før valget.

 

Den norske jordmorforening får 190 000 kroner til produksjon av smekken ”født med stemmerett” og informasjonsbrosjyre om jubileet.

 

Festspillene i Bergen får 24 000 kroner til det musikalske verket ”Stemmerett”.

 

Gjøvik kommune får 140 000 kroner til diverse tiltak gjennom jubileumsåret, mange rettet mot ungdom.

 

Grimstad kommune får 6 000 kr til to utstillingsdukker.

 

Hedmark fylkesmuseum, avdeling Trysil/ Engerdal Museum får 70 000 kroner til utstilling om kvinnesak og kvinneliv i Trysil og Engerdal før og nå. 

 

Karmøy Kommune får 100 000 kroner til prosjektet ”Gina Krog i Skudeneshavn”, som blant annet skal frembringe mer kunnskap om Ginas år i Skudeneshavn, lage rollespill om Gina, samt flere tiltak knyttet til feiringen av Gina Krog. 

 

Ladyfest Oslo v/ Kvinnefronten får 180 000 kroner til en rekke arrangementer, særlig knyttet til 8. mars. Tiltakene skal bringe kunstneriske og politiske kvinnestemmer ut i det offentlige rommet.

 

Musea i Sogn og Fjordane, De Heibergske samlinger, Sogn Folkemuseum, får 150 000 kroner til fotoutstilling som trekker frem historien til formødre, dagens kvinner og kvinner som representerer framtida.

 

Norsk Kvinnesaksforening får 60 000 til tiltak flere steder i landet, blant annet innsats under 11.juni-feiringen i Oslo.

 

Prosjektet Kvinnestemmerettsdebattens retorikk v/ Johan Tønnesson og Berit von der Lippe får 30 000 kroner til retorikkseminar i Stortinget 11. juni.

 

Sami Nisson Forum får 100 000 kroner til seminaret ”Samekvinners stemme i Norden”.

 

Senterkvinnene får 120 000 kroner til ”stemmetog”, med arrangementer både om bord på togene og på holdeplassene.

 

Steinkjer kommune får 200 000 kroner til diverse tiltak knyttet til feiringen av Fredrikke Marie Qvam.

 

Stemmerettskomiteen i Farsund får 30 000 kroner til arrangementer i stemmerettsuka i juni, som er tilpasset barn, unge og familier.

 

Stiftelsen Helgeland Museum får 190 000 kroner til et formidlingsprosjekt som involverer skoleungdom, blant annet med en container med forskningsmateriell for elevene.

 

Stiftelsen Horisont får 150 000 kroner til informasjonstiltak knyttet til Stemmerettsjubileet under Melafestivalen.

 

Stiftelsen Ibsen og Hamsun i Grimstad får 70 000 kroner for å arrangere foredrag om ”de fire store” kvinnesakspionerene ved deres biografer. Arrangementene foregår under Sørlandets Litteraturfestival.

 

Stiftelsen Nordmøre Museum får 100 000 kroner til utstilling, 8. marsarrangement og politisk debatt.

 

Stiftelsen Lillehammer Museum/ Norges Olympiske Museum får 100 000 kroner til utstilling om kvinnelige pionerer innen idretten.

 

Stordal kommune får 50 000 kroner til flere tiltak gjennom året, blant annet temakveld med profilerte kvinner under stemmerettsuka, undervisningsopplegg for ungdomstrinnet, forfattermøte og revy.

 

Universitetet i Tromsø v/ Senter for kvinne- og kjønnsforskning (KVINNFORSK) får 100 000 kroner til konferanse om kvinners stemmerett og politiske deltakelse. Konferansen vil være rettet mot både forskere og frivillige organisasjoner.

 

Vest-Agder Fylkeskommune får 50 000 kroner til avslutningskonferanse 4. september på prosjektet KVINNE/STEMMER, og 140 000 til konsert, musikkonkurranse og markering 11. juni.

 

Vesterålen Regionråd, i samarbeid med Krisesenteret i Vesterålen, Regionalt kompetansekontor Vesterålen og Sortland kommune får 40 000 kroner til konferansen ”Et hav av stemmer” 8. mars.

 

Åarjelhsaemien Teatere får 150 000 kroner til å sette opp teaterforestillingen om Elsa Laula Renberg.

 

Ål bygdekvinnelag får 15 000 kroner til arrangement 8. mars med filmvisning og kveldsarrangement med temaene stemmerett og likestilling i et flerkulturelt Norge.

 

 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.