Kvinners kår i 100 år.

Kystmuseet Hvaler, Nordgården Dypedal, Spjærøy
29.06.2013 - 04.08.2013
kl. 12 - 16 alle dager
En tematisk vandreutstilling kommet istand av en selvoppnevnt gruppe bestående av kvinner fra ulike kvinneorganisasjoner i Østffold, samt historielag og Østfoldmuseene.

Arrangør: Østfoldmuseene/2013-gruppa i Østfold/Stemmerettsjubileet

Adresse: Kystmuseet Hvaler, Nordgården Dypedal, Spjærøy

Hjemmeside: http://www.ostfoldmuseene.no

Kontaktperson: Morten Skadsem

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.