Demokratisk Vorspiel

Rissa bibliotek
05.09.2013
kl 17.00
Språk-kafè med tema stemmerett, likestilling og politiske systemer i Norge. Samfunnsfagelever fra Rissa vgs innleder til samtale. Åpent for alle. Spesielt inviterte: minoritetsspråklige i Rissa

Arrangør: Rissa bibliotek og Rissa videregående skole

Adresse: Rissa bibliotek

Hjemmeside:

Kontaktperson: Randi Nordgaard Hermstad

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.