Årets vakreste bok i 2013!

Ettbinds historieverket Norsk likestillingshistorie 1814-2013 ble kåret til årets vakreste bok 2013 i klassen "Fakta og oppslag, voksen" av Grafill.

Boken var regjeringens bidrag til stemmerettsjubileet i 2013, og forfatterne er kulturforsker Hilde Danielsen, historiker Eirinn Larsen og filosof Ingeborg W. Owesen. Verket gir en bred fremstilling av hvordan kulturelle, sosiale og økonomiske forhold spiller sammen og skaper både likestilling og manglende likestilling.

Juryens kommentar var:
"Her har vi et vakkert objekt med gjennomgående god formgiving, typografi, repro, trykk og binding. Plakatreferanser plukker opp det politiske og gjør det til noe positivt. Fargene representerer mangfoldet i likestillingskampen, en fin idé. Dette er et omfattende verk, men det føles likevel oversiktlig, og inviterer til lesning. Høy klasse tvers igjennom."

Les mer her

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.