Camilla Collett – Tenk om jeg hadde levd i dag…?

Mjøndalen kirke
19.06.2013
1900
En monolog av Trine Vollan fremført av Marianne Mørk Larsen. Et møte med Camilla Collett 200 år etter at hun kom til verden. Forfatteren bak “Amtmandens døtre” og Norges første feminist. Hva om hun hadde levd i dag? Monologen fremføres av skuespiller Marianne Mørk Larsen og dramatiker Trine Vollan. Inngang 100 kroner Servering av “likeverdskaker” og kaffe.

Arrangør: Nedre Eiker kirkelige Fellesråd i samarbeid med kulturutvalgene i Mjøndalen og Nedre Eiker menigheter og kvinneforeningen Gustavas etterfølgere.

Adresse: Mjøndalen kirke

Hjemmeside: http://www.nedre-eiker.kommune.no/bli-med-aa-feire-stemmerettsjubileet.5172443-285627.html

Kontaktperson: Turid Solberg Thomassen

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.