Feiring av Stemmerettsjubileet og åpning av utstilling

Sokkelvikhuset v/Kronebutikken, 9152 Sørkjosen
11.06.2013 - 31.08.2013
11:00
Nord-Troms Museum feirer stemmerettsjubileet og åpner utstilling på selveste hundreårsdagen! Det blir kake og åpning av museets direktør. Vi har en egenprodusert utstilling om de første kvinnelige politikerne i Nord-Troms i tillegg til materiale produsert av Stemmerettsjubileet. Utstillingen vil stå i hele sommer.

Arrangør: Nord-Troms Museum

Adresse: Sokkelvikhuset v/Kronebutikken, 9152 Sørkjosen

Hjemmeside: http://www.ntrm.no

Kontaktperson: Ann-Charlott Sommer-Ekelund

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.