Utstilling: I kamp for stemmerett

Maihaugvn. 1, 2609 Lillehammer
11.06.2013 - 01.08.2013
11
100 år etter at kvinner fikk allmenn stemmerett i Norge, forteller Maihaugen om kvinners kamp for medbestemmelse gjennom denne utstillingen sommeren 2013. Utstillingen "I kamp for stemmerett" viser vegen fram mot 1913, og kvinner som gikk i spissen for stemmerett i kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer. Utstillingen tar opp kvinnekamp og kvinners deltakelse i politisk arbeid. Utstillingen er laget med utgangspunkt i foto- og arkivsamlingen på Maihaugen. Den er et samarbeid mellom Maihaugen, Høgskolen i Lillehammer og Norsk Litteraturfestival, og er støttet av Fylkesmannen i Oppland. Utstillingen ble åpnet av ordfører i Øyer, Mari Botterud, 11. juni 2013. Den blir stående i foajéen i hovedbygningen på Maihaugen hele sommeren. Etterpå skal den videre til Gausdal og Øyer.

Arrangør: Maihaugen

Adresse: Maihaugvn. 1, 2609 Lillehammer

Hjemmeside: http://maihaugen.no/no/Maihaugen/Utstillinger/I-kamp-for-stemmerett/

Kontaktperson: Marit Hosar

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.