Utstilling: Kvinner i hermetikkindustrien

Ramsland, Lindesnes kommune
29.06.2013 - 03.08.2013
14-18 (ikke mand.)
Åpent hver dag 14.00 - 18.00. mandager stengt. En foto- og iddisutstilling med fokus på kvinnenes rolle i hermetikkindustrien. Med tittelen ”Kvinner i hermetikkindustrien” vil vi sette fokus på kvinnenes rolle i hermetikkindustrien, fra de som jobbet i produksjonen, via kvinnene som prydet iddisene (hermetikkboks-etikettene) til kvinnene som satt som eiere eller styrerepresentanter. Bildene er samlet av Norsk hermetikkmuseum i Stavanger og utstillingen er støtte av Vest-Agde-rmuseet og Kontaktrådet for fiskeri- og kystmuseer.

Arrangør: Stiftelsen Lindesnes Kystkultursenter

Adresse: Ramsland, Lindesnes kommune

Hjemmeside: http://www.kystkultursenter.no

Kontaktperson: Lindesnes Kystkultursenter

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.