Kvinnestemmer i bokbyen - 10årsjubileum for Bokbyen ved Skagerrak

Museumshaven og bok-kafear, Tvedestrand
28.06.2013 - 30.06.2013
Deltakere: Monica Kristensen, MiRee Abrahamsen, Tove Bakke, Taran Bjørnstad, Nina Azimi, Boel Marcussen Gramstad, Torbjørg Hansen, Aasta Jelmert mfl

Arrangør: Bokbyen ved Skagerrak

Adresse: Museumshaven og bok-kafear, Tvedestrand

Hjemmeside: http://www.bokbyen-skagerrak.no

Kontaktperson: Solveig Røvik og Jan Kløvstad

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.