Lips Painted red

Bispegata 7 B
22.06.2013 - 15.09.2013
12:00
Lips Painted Red er et prosjekt som undersøker hvordan kvinnelige identiteter skapes og opprettholdes som daglige rutiner, som eksperimenter med personlige eller sosiale livsstiler, som konsekvenser av ubehag ved kjønnsforventninger eller kjønnsplassering. Prosjektet studerer disse strategiene gjennom en rekke forskjellige kunstneriske tilnærminger – mannlige, kvinnelige, homoseksuelle, heteroseksuelle, transseksuelle og gjennom flere generasjoner – og gjennom tekster i katalogen, skrevet av forfattere og akademikere. Lips painted red blir installert i Trondheim Kunstmuseums hovedbygning og i Gråmølna, museets avdeling ved Nedre Elvehavn/Solsiden.

Arrangør: Trondheim Kunstmuseum

Adresse: Bispegata 7 B

Hjemmeside: http://tkm.museum.no

Kontaktperson: Marius Meli

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.