RapValg 2013

Sentrum Scene, Oslo
29.08.2013
Rapvalg er en låtkonkurranse som skal skape engasjement blant ungdom til å bruke stemmeretten. Rapvalg er en del av Stemmerettskampanjen før valget. Finalister til konkurransen stemmes fram i sosiale medier. Vinneren får en premie på 100.000 kr. Finale i Oslo før valget.

Arrangør: OMOD

Adresse: Sentrum Scene, Oslo

Hjemmeside: http://rapvalg.no

Kontaktperson: Akie de Leon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.