Stemmerettsjubileet i Setesdal

4748 Rysstad
16.06.2013 - 25.08.2013
11.00
En plakat/digital utstilling, der publikum ved hjelp av berøringsskjermer kan få insikt i hvordan det er å være kvinne og politiker i Setesdal i år 2013.

Arrangør: Setesdalsmuseet

Adresse: 4748 Rysstad

Hjemmeside: http://www.setesdalsmuseet.no/

Kontaktperson: Johanne C. F. Hortemo

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.