The Ida Blom Conference

Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen
14.10.2013 - 15.10.2013
0900
Internasjonal konferanse om "gendered citizenships" i regi av UiB og Uni Rokkansenteret. Les mer på konferansens hjemmeside.

Arrangør: Universitetet i Bergen

Adresse: Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen

Hjemmeside: http://www.uib.no/idablom2013/en

Kontaktperson: Bente Krossøy

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.