"Tilstrækkelig anerkjendt og paakrevet?" Kvinneliv rundt stemmeretten ved professor Gro Hagemann.

Kauffeldts plass 1. Postboks 630, 2810 Gjøvik.
04.09.2013
18:00
Foredrag i anledning stemmerettsjubileet, samt åpning av digital fortelling og plakat-utstilling. "Tilstrækkelig anerkjendt og paakrevet?" Kvinneliv rundt stemmeretten ved professor Gro Hagemann. Gratis inngang.

Arrangør: Oppland Fylkesbibliotek og Statsarkivet i Hamar

Adresse: Kauffeldts plass 1. Postboks 630, 2810 Gjøvik.

Hjemmeside: http://gjovikbibliotek.blogspot.no/

Kontaktperson: Sigrid Jostad

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.