Utstilling i Stortinget

Stortinget
11.06.2013 - 07.11.2013
11:30
På dagen 100 år etter at Stortinget enstemmig vedtok at kvinner skulle få stemmerett på lik linje med menn, åpner en utstilling i historisk sal i stortingsbygningen. Utstillingen vil gi et innblikk i Stortingets behandling av kvinnestemmerettsspørsmålet og det enorme engasjementet som det vekket hos kvinneforeningene. Underskriftsaksjonen i 1905 er særlig et eksempel på det. Utstillingen vil inngå i det daglige omvisningstilbudet på Stortinget, men det vil i de første dagene etter åpningen også bli avholdt egne omvisninger i historisk sal. Mer informasjon om dette vil bli lagt ut på www.stortinget.no.

Arrangør: Stortingsarkivet

Adresse: Stortinget

Hjemmeside: http://www.stortinget.no/kvinnestemmerett

Kontaktperson: Tanja Wahl

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.