Utstilling: #stem

Bjerkebæk: Gamle Nordseterveg 1, 2615 Lillehammer/ Aulestad: Aulestadvegen 8, langs Bjørnsonvegen RV255, 2656 Follebu
28.05.2013 - 31.08.2013
15
Gjennom denne uvanlige utstillingen gir ungdommer sin tolkning av Sigrid Undsets og Bjørnstjerne Bjørnsons kvinnesyn. Utstillingen #stem består av tilsammen 15 store bilder som er satt sammen av ulike elementer. Plakatene henger utendørs på Bjerkebæk og Aulestad denne sommeren. Utstillingen #stem er resultatet av et skoleprosjekt med elever fra Vargstad videregående skole i Lillehammer og fotograf Jørn Hagen. Utstillingen er knyttet til Stemmerettsjubileet som markeres i år, 100 år etter at kvinner i Norge fikk almenn stemmerett. Elevene ble utfordret på å belyse temaet kvinnefrigjøring og stemmerett med utgangspunkt i Sigrid Undsets og Bjørnstjerne Bjørnsons liv og litteratur, uttrykt visuelt i form av en plakatutstilling. De fleste plakatene har elevene laget med utgangspunkt i museenes fotomateriale og sitater av de to forfatterne. De store plakatene står i skogen på Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk og i parken på nedsiden av Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad. Utstillingen #stem står ute på Bjerkebæk og Aulestad hele sommeren 2013. http://www.bjerkebek.no og www.aulestad.no

Arrangør: Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk og Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad

Adresse: Bjerkebæk: Gamle Nordseterveg 1, 2615 Lillehammer/ Aulestad: Aulestadvegen 8, langs Bjørnsonvegen RV255, 2656 Follebu

Hjemmeside: http://www.bjerkebek.no

Kontaktperson: Kjersti Braanaas Moen

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.