Utstillinger i Stemmerettsåret

Kulturhuset, Asker
02.03.2013 - 09.11.2013
10:00
AKF har lagt et utstillingsprogram for dette året med tre separatutstillinger av kvinnelige bildende kunstnere. Av disse er to godt voksne Askerkunstnere, nemlig Borghild Bredeli, f. 1930, med utstillingen "Protea og Proteus - blomsten og guden"(malerier) samt akvareller med motiv fra naturen og noen portretter. Vises i tiden 12. januar - 23. februar). Magnhild Melien, f. 1928, med retrospektiv jubileumsutstiIling (85 år i 2013) (malerier). Vises i tiden 15. juni - 17. august. Iperioden 12. oktober - 9. november har vi videre avtalt utstilling av billedkunstneren Anne Valen Næss, f. 1958/ med bilder i olje/ akryl, pastell og collage. Hun er bosatt i Porsgrunn. Vi har også avtalt utstilling med et kvinneperspektiv, men aven mannlig billedkunstner, nemlig professor Ole Lislerud, i tiden2. - 23. mars, Han har arbeidet mye i Kina i de senere årene og motivene i hans malerier vil omfatte nyfeminisme og frigjort seksualitet i Norge på den ene side og fysisk og psykisk tvang av kinesiske

Arrangør: Asker Kunstforening

Adresse: Kulturhuset, Asker

Hjemmeside: http://www.askerkunst.no

Kontaktperson: Asker Kunstforening

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2018 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.