Vi har mottatt din bestilling på jubileumsbrosjyre

Vi har mottatt din bestilling på jubileumsbrosjyre.

Bestill jubileumsbrosjyre

Jubileumsbrosjyren gir en kort historisk gjennomgang, presenterer "de fire store", og presenterer de viktigste arrangementene og tiltakene gjennom jubileumsåret.


Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.