Vi har mottatt din bestilling

Vi har mottatt din bestilling av kortfilmer om "De fire store".

Bestill kortfilmer om "De fire store"

På oppdrag fra Stemmerettsjubileet har Sherpa FIlm Norway AS laget kortfilmer om "de fire store". Hver film er 6-7 minutter lang. Det er de samme filmene som vises her, under hver av "de fire store" damene på våre nettsider. Ønsker du filmene i høyere oppløsning, for visning på et arrangement, i en skoleklasse e.l., kan de bestilles gratis her. Filmene kan bestilles på DVD, Blu Ray eller minnepinne (USB-stick).


Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.