Bursdagsfeiring og stemmerettskake

Alle Fylkeskommuner og kommuner oppfordres også til å delta, eller dele ut jubileumskake i kommunens sentrum, foran kommunehuset eller lignende. 

Kanskje kan man gjøre noe større ut av dette også. Nedenfor følger ideer til hva dere kan gjøre og hva feiringen kan bestå av: 

  • Stemmerettskake og drikke til alle ansatte i lunsjpausen.
  • Leder/fagforeningsleder eller andre holde en kort appell om hva stemmerett, likestilling, representasjon og deltakelse betyr på hver enkelt arbeidsplass.
  • Hedre en tidligere likestillingspioner på arbeidsplassen: hvem har vært våre foregangskvinner- og menn, hva betydde de for vår arbeidsplass og/eller innen vårt yrke.
  • Hedre/feire et stykke likestillingsarbeid som det har vært engasjement rundt på arbeidsplassen nylig/nå.

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.