Debatt om brødpriser trumfet kvinners stemmerett

I følge Kilden- informasjonssenter for kjønnsforskning var det altså brødprisene som skapte de store nyhetene i avisene da stemmerett for kvinner ble innført. Aftenposten publiserte riktignok en notis med tittelen ”Kvindestemmeretten” på førstesiden av morgenutgaven 11.juni.

Mellom to notiser som meldte at barberstreiken var avverget, og at krematoriet i Kristiania skulle utvides, het det at:

«Konstiutionskomiteens indstilling om almindelig stasborgerlig stemmeret for kvinder vedtoges igaar enstemmig og uden debat. Herved er der skabt 225,000 nye stemmeberettigede ved storthingsvalgene.»

Medieviter Brita Ytre-Arne forklarer den begrensede oppmerksomheten med at saken allerede var avgjort på forhånd, da debatten hadde pågått i flere år forut for vedtaket. ”Samtidig kunne de jo dekket det som et historisk punktum, eller i lys av at Norge her faktisk var en pioner på verdensbasis, som det første selvstendige landet som innførte allmenn stemmerett for kvinner. Men det ble rett og slett ikke sett på som så viktig av de som laget datidens aviser”, sier Ytre-Arne.

Les mer her

Foto: Wikimedia Commons

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.