Direktesendt videooverføring fra internasjonal konferanse i Oslo 14.-15.november

Konferansen vil bli åpnet av Utenriksministerens stedfortreder Ingvild Næss Stub, etterfulgt av Gro Harlem Brundtland. Fredag vil Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne ønske velkommen.

På talelisten finner vi blant andre Helen Clark, leder i FNs Utviklingsprogram (UNDP), Phumzile Mlambo-Ncguka, leder i FNs kvinneorganisasjon (UN Women), Louise Arbour, leder for International Crisis Group, og Shirin Ebadi, tidligere fredsprisvinner.

Følg konferansen direkte fra disse sidene:

Dag 1 kl 09.00-16.00

Dag 2 kl 09.00-16.00

Se fullstendig program her

Les mer om konferansen

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.