Fakta og historie

Ressurser og informasjon

Lyst til å lese mer om stemmerett og demokratiet vårt? Vi har samlet eksterne ressurser her.

Stemmerett og representasjon etter 1913

Kampen for likestilling i politikken var selvsagt ikke over i 1913. Selv i dag er ikke diskusjonen om stemmerett avsluttet. For eksempel går debatten om 16-åringers stemmerett.

Motstand og kamp

Viktige skritt i kampen for stemmeretten ble tatt da det første stortingsforslaget om kvinners stemmerett kom i 1886, og med unionsoppløsningen i 1905.

Røysterett for menn og kvinner

Noregs grunnlov av 1814 var svært demokratisk i si tid, men berre 6-7 prosent av folket hadde røysterett.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.