For arrangører

 

 

 

 

 

Fra utstillingen "Likestillingslandet Norge"

Vi ønsker et jubileum over hele landet, som skaper engasjement og oppslutning om viktige sider ved vårt demokrati, som stemmerett, likestilling, representasjon og deltakelse. Dersom du og din organisasjon ønsker å bidra, finner du informasjon og ressurser som kan være til hjelp på disse sidene.

På disse sidene finner du en idébank med forslag til hvordan du eller din organisasjon kan bli med å feire. Du finner diverse materiell du kan ta i bruk, som jubileets logoer, kortfilmer om "De fire store" kvinnesakspionerene, bøker, og du finner informasjon om plakatutstillingen "Likestillingslandet Norge" som du og din organisasjon kan bestille fra oss.

Vi ønsker at lokale arrangører over hele landet melder inn sitt arrangement til oss. Slik blir arrangementet synlig i oversikten på disse nettsidene.

Her finner du innmeldte arrangementer i ditt fylke.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.