Foredrag og seminarer

De fleste høyskoler og universiteter har lærerkrefter med en fagbakgrunn som kan belyse arbeidet for allmenn stemmerett, demokrati og likestilling på en interessant og ny måte. De demokratiske verdiene våre trenger å bli belyst, diskutert og debattert, både hos lek og lærd. I jubileumsåret håper vi at høyskoler og universiteter tilbyr allmennheten og studentene åpne forelesninger og seminarer, på kveldstid eller i helgene.

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.