Fredrikke Marie Qvam

 

Kilder

Bringslid, Synøve: «Alle tråder løper sammen hos fru Qvam». http://www.digitalarkivet.no/sab/bergensposten2/qvam.htm

Melby, Kari (2000). «Fredrikke Qvam: A Woman’s Practice of Democracy Before the Suffrage». I Sogner og Hageman (red.) Women’s Politics and Women in Politics. In Honour of Ida Blom. Cappelen.

Moksnes, Aslaug (1984). Likestilling eller særstilling. Norsk Kvinnesaksforening 1884-1913. Gyldendal.

Norske Kvinners Sanitetsforening 2011: http://www.sanitetskvinnene.no/no/om_nks/historikk/fredrikke_marie_qvam/

NTNU: Fredrikke Marie Qvam (1843-1938). Kvinnesakskvinne og stemmerettsforkjemper. Virtuell utstilling: http://www.ntnu.no/ub/tilbyr2/utstillinger/vutst/fmq/index.php

 

Lesetips

Melby, Kari (1999). «Politisk myndighet uten rettigheter: Fredrikke Qvam». I Melby, Kari (red.) Kjønnenes møte med det moderne, s. 105-134. Trondheim. Utg. av Senter for kvinneforskning.

Stemmerett.no: http://www.stemmerett.no/tema/personene/fredrikkem_qvam.html

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.