Gina Krog

 

Kjelder

Moksnes, Aslaug (1984). Likestilling eller særstilling. Norsk Kvinnesaksforening 1884-1913. Gyldendal.

Moksnes, Aslaug (1997). «Gina Krog – en høvding i kvinnekampen.» Kronikk i Aftenposten, 7. juli 1997: http://www.stemmerett.no/tema/personene/gina_krog.html

Tokheim, Marit (1975). Norske kvinners nasjonalråd 1904-1916: bakgrunnen for dannelsen av Norske Kvinners Nasjonalråd og organisasjonens utvikling under Gina Krogs ledelse. Hovedoppgåve i historie, Universitetet i Bergen.

 

Lesetips

Krog, Gina (1894). Norske kvinders stilling. H. Aschehoug & Co.s Forlag 

Stemmerett.no: http://www.stemmerett.no/

Store norske leksikon: http://www.snl.no/Gina_Sverdrup_Krog

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.