Hedre din lokale heltinne, eller helt

Innføringen av allmenn stemmerett for menn (1898) og kvinner (1913) kom som et resultat av mange års kamp. Arbeidet med stemmerett for kvinner startet for alvor mot slutten av 1800-tallet. Mange engasjerte seg for saken, både kvinner og menn. Komiteen har valgt å løfte fram fire betydelige likestillingspionerer: Camilla Collett, Fredrikke Marie Qvam, Gina Krog og Fernanda Nissen.

Men engasjementet strakte seg utover disse ”fire store”, og omfattet både kvinner og menn, enkeltpersoner, lag, foreninger og andre sammenslutninger. Samtidig er ikke likestilling og stemmerett noe som er innført en gang for alle med vedtaket i Stortinget 11. juni 1913. Mange er de kvinner – og menn – som i by og bygd også i perioden 1913-2013 har bidratt i arbeidet for stemmerett, likestilling, representasjon og deltakelse.

Et tiltak til Stemmerettsjubileet kan være å løfte fram disse heltene, de helt store og opplagte, men også de ukjente, hverdagsheltene i lokalsamfunnene.

Eksempler på slike hverdagshelter kan være den første kvinnen i politikken, idretten, organisasjonslivet, næringslivet eller liknende:

 • Den første kvinnen i kommunestyret i din kommune.
 • Den første kvinnen i fylkestinget i ditt fylke.
 • Den første kvinnen på Stortinget, fra kommunen, fylket, landsdelen etc.
 • Første kvinnelige partilederen lokalt eller nasjonalt.
 • Den første kvinnen i ordførerstolen i din kommune.
 • Kvinner i akademia.
 • Kvinner i idretten, næringsliv og organisasjoner.
 • Kvinner i innvandrermiljøene (etniske minoriteter).
 • Kvinnepionerer i samiske miljøer og blant de nasjonale minoritetene.
 • Andre hverdagshelter som har bidratt til økt likestilling mellom kjønnene. 

Måter å hedre og feire disse personene på kan for eksempel være gjennom:

 • Utstilling på biblioteket, kommunehuset eller liknende.
 • Elev- og forskningsarbeid (elevoppgaver, bachelor- og masteroppgaver, Phd-oppgaver).
 • Bøker, hefter, pamfletter.
 • Nettutstilling.
 • Teater/scenekunst.
 • Kulturkveld med sang, musikk, teater.

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.