Ja, vi elsker jubileer

Arkivene i Oslo inviterer til diskusjon om nasjonale jubileer og historieformidling. I 2013 og 2014 markerer vi to store, nasjonale jubileer; stemmerettsjubileet og grunnlovsjubileet. Tidligere har vi sett både kunstnerjubileer, som Ibsen-året 2006 og Bjørnson-året 2010, og jubileer knyttet til historiske personer eller begivenheter, som unionsjubileet 2005 og Nansen-Amundsen-året 2011. Hvilke personer eller begivenheter får sitt nasjonale jubileum, og hvilke får det ikke? Hva kommer ut av nasjonale jubileumsår?

De som deltar i samtalen på scenen er:

  • Kirsti Kolle Grøndahl – leder av Stemmerettskomiteen, som ble oppnevnt av regjeringen i 2009. Norges første kvinnelige Stortingspresident (1993-2001), tidligere statsråd, nå fylkesmann i Buskerud.
  • Helge Jordheim – medlem av forskerkomiteen som leder Forskningsrådets satsing i forbindelse med grunnlovsjubileet 2014. Professor ved Institutt for kulturstudier og orientalske fag, UiO.
  • Olaf Aagedal – forsker og leder av prosjektet «Grunnloven som symbol» ved KIFO Stiftelsen Kirkeforskning.
  • Arnhild Skre – historiker, journalist og forfatter. Har blant annet skrevet biografi om Hulda Garborg (Nasjonal strateg, 2011)

Tirsdag 12. november kl. 18:00, Wergelandssalen

Gratis

Arrangør: Arkivene i Oslo (Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Oslo Byarkiv, Riksarkivet, Statsarkivet i Oslo og Stortingsarkivet)

Arrangementet er et ledd i markeringen av Arkivdagen 2013, et samarbeid mellom arkivene i Norden som skal bidra til å rette fokus mot arkivene som samfunnets minne.

Les mer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.