Kortfilmer

På vegne av Stemmerettsjubileet har Sherpafilm Norway AS produsert kortfilmer om ”De fire store” kvinnesakspionerene. Filmene gir oss et spennende blikk på historien.

Du kan se filmene på våre nettsider, under hver av "de fire store" kvinnesakspionerene.

Ønsker du filmene i høyere oppløsning, for å vise de på et arrangement, i undervisning eller liknende, kan du se de i høy oppløsning på Youtube. Filmene kan bestilles av oss på DVD, Blu Ray eller minnepinne (USB-stick).

Her er lenke til filmene på Youtube i HD-format.

Her kan du bestille filmene på DVD, Blu Ray eller minnepinne (USB-stick).

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.