Kvinnekonferansen i Lofoten- Luft under vingene

Lørdag 16.november 2013 inviterer SALT, Svolvær Soroptimistklubb og Svolvær Sanitetsforening til årets Kvinnekonferanse i Lofoten kulturhus.

Maria Strømme, nanoforsker, Kari Schibevaag, profesjonell kiter, og Mette Yvonne Larsen, profilert forsvarer, er sammen med Kari Bremnes noen av de store trekkplastrene til årets Kvinnekonferanse.

I år er konferansens tema vinklet mot Stemmerettsjubileet, og prosjektleder Benedikte Farstad Nashoug forklarer til Lofotposten at "konferansen skal vinkle de valg som kvinner tar i dag, både innen utdanning, yrke, familie, fritid og kultur."

Les mer her

 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.