Motstand og kampViktige skritt i kampen for stemmeretten ble tatt da det første stortingsforslaget om kvinners stemmerett kom i 1886, og med unionsoppløsningen i 1905.

Kampen for kvinners stemmerett startet for alvor på 1880-tallet. Det første stortingsforslaget om stemmerett for kvinner kom i 1886. Talte kvinnens natur for eller mot hennes deltakelse i politikken? 

Les mer

 

Kvinnenes kamp for full stemmerett var for alvor i gang da Norge i 1905 fikk sin uavhengighet fra Sverige. Kvinnene fikk ikke delta i folkeavstemningen over unionsoppløsningen, og svarte med en massiv underskriftskampanje.

Les mer

 

Den samiske kvinnen Elsa Laula Renberg omtales som "samenes Jeanne D'Arc". Hun var en foregangskvinne, organisasjonspioner, agitator og skribent.

Les mer

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.