Øk valgdeltagelsen!

Ved stortingsvalget i 2009 hadde Akershus fylke høyeste valgdeltakelse på fylkesnivå med 80,4 %.

Vest-Agder fylke lå vel 4 % bak. Dette har Stemmerettskomiteen i Vest-Agder besluttet å gjøre noe med, og har tatt mål av seg om å bli beste fylke i landet. Dette kan du lese mer om her:

http://www.stemmerettsjubileet.va.no/mal/statistikk/

Tar ditt fylke utfordringen og tar opp konkurransen med Akershus og Vest-Agder? Hermed er hansken kastet!

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.