Stemmerettskomiteens mandat

Komiteen for markering av allmenn stemmerett skal ha det overordnede planleggingsansvaret for den offisielle markeringen av 100- årsjubileet for allmenn stemmerett i 2013. Basert på de rammene som er gitt, skal komiteen utarbeide en programerklæring med hovedprinsipper og bærende elementer for jubileet.

Komiteen skal foreslå og initiere sektorovergripende tiltak, aktiviteter og markeringer sentralt, regionalt, lokalt og internasjonalt.

Komiteen skal bidra til å fremme planer og initiere koordinering og samarbeid med ulike relevante aktører. Komiteen skal søke bredest mulig kontakt og koordinering med andre tiltak, prosjekter og arrangementer som er relevante for markeringen av jubileet. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er ansvarlig for komiteens arbeid.

Komiteen skal årlig rapportere til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om fremdriften i arbeidet.

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.