Plakatutstilling

Plakatutstillingen Likestillingslandet Norge

Det er fortsatt mulig å bestilli plakatutstillingen her. Plakatutstillingen og katalogene til utstillingen er gratis tilsendt fra oss.

Til jubileet lager vi utstillingen Likestillingslandet Norge. Den vil bestå av 16 bildeplakater (70 x 100 cm) med store illustrasjoner og noe tekst, og utstillingen følges av en utdypende katalog. Plakatutstillingen kommer i en pakke med 100 kataloger. Åtte plakater er på bokmål, åtte på nynorsk, og denne delingen er også gjennomført i katalogen.

Her kan du se og printe ut ustillingen i PDF-format, og du kan printe den ut hvis du ønsker. Her kan du lese utstillingskatalogen i PDF-format.

 

Stemmerettsjubileet korrigerer

Utstillingen ”Likestillingslandet Norge” med katalog har vist seg populær og vi er glade for at så mange setter opp denne plakatutstillingen. Som kjent følger det en katalog med utstillingen. Vi har fått en del spørsmål knyttet til lærerkontrakten i katalogen gjengitt under temaet ”Arbeidskvinner” på side 27 (Lærarkontrakt frå 1923). Det knytter seg såpass mye usikkerhet rundt ektheten av kontrakten, og vår tekstleverandør har i ettertid heller ikke funnet en troverdig kilde. Derfor vil vi i nye opplag som nå trykkes opp, fjerne kontrakten helt. Vi beklager at vi ikke gjorde en grundigere undersøkelse i utgangspunktet, og takker bl.a. professor Gro Hagemann og førsteamanuensis Hilde Sandvik ved Universitetet i Oslo, som har påpekt og undersøkt saken.

 

Jubileumsbrosjyre

Vi har laget en informasjonsbrosjyre om jubileet som tilbys i 100 eksemplarer til alle arrangører.

Her kan du se den i PDF-format. De som har bestilt utstillingen får automatisk jubileumsbrosjyren, og skal ikke legge inn en egen bestilling av brosjyren. For de som kun ønsker brosjyren, kan den bestilles her. Brosjyren er gratis tilsendt fra oss.

 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.