Plakatutstilling

Plakatutstillingen Likestillingslandet Norge

Til jubileet lager vi utstillingen Likestillingslandet Norge. Den vil bestå av 16 bildeplakater (70 x 100 cm) med store illustrasjoner og noe tekst, og utstillingen følges av en utdypende katalog. Plakatutstillingen kommer i en pakke med 100 kataloger. Åtte plakater er på bokmål, åtte på nynorsk, og denne delingen er også gjennomført i katalogen.

Utstillingen kan bestilles her. Utstillingen er gratis tilsendt.

Andre jubileumseffekter 

Vi har laget en informasjonsbrosjyre om jubileet som tilbys i 100 eksemplarer til alle arrangører. Brosjyren om jubileet kan bestilles her, og sendes ut gratis.

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2018 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.