Røysterett for menn og kvinnerNoregs grunnlov av 1814 var svært demokratisk i si tid, men berre 6-7 prosent av folket hadde røysterett.

Røysteretten vart i Noregs grunnlov av 1814 knytt til eigedomsrett, kjønn og alder. Dei som fekk røysterett, var menn over 25 år, som var anten sjølveigande bønder, embetsmenn, handelsborgarar eller eigarar av gard eller grunn til ein verdi av minst 600 kroner. Grunnlova ga røysterett til om lag 40% av alle menn over 25 år.

Les meir

 

Kampen for kvinners røysterett kom i gang parallelt med at røysteretten for menn vart utvida på slutten av 1800-talet. På same måte som for menn vart røysteretten utvida stegvis.

Les meir

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.