"Stemmerettskampen: Mange deltok - etterhvert"

Gunnar Thorvaldsen fra Registreringssentralen for historiske data ved Universitetet i Tromsø kommenterer i denne artikkelen intervjuet med Linda Haukland om kvinners deltakelse i stemmerettskampen, som ble trykket i forrige nummer av Historikeren.

Bakgrunnen for dette, forklarer Thorvaldsen, er at Registreringssentralen har bearbeidet  normativt materiale som viser hvilke kvinner som fikk stemmerett i henholdsvis 1907 og 1913.

Det avgjørende slaget om stemmerett for kvinner sto allerede i 1907, i følge Thorvaldsen. Det betyr at vi feirer egentlig i år at det er 106 år siden gjennombruddet for stemmerett til kvinner i Norge.

Les hele artikkelen her

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.