Teater, musikk og scenekunst

Mange teatre og scener, museer og andre kulturinstitusjoner har allerede meldt at de i 2013 vil ha kvinneliv og kvinneskjebner som tema. Dette kan gjøres i små miljøer, av lokale amatørteatre og korps liksom av de større institusjonene. Her kan man bruke lokale krefter, lokale navn, men det er selvsagt åpent for å la seg inspirere av nasjonale så vel som av internasjonale størrelser.

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.