100 år med sterke stemmer

Skaun rådhus
28.08.2013
19.00
Program: •Appell fra lokale kvinnelige politikere •Innslag fra Skottet i Buvika: "Ærlig arbeid" •"Sjøla" kommer og filosoferer over likestilling. •Gerd Søraa med foredraget Kvinner, demokrati og rettigheter i et historisk perspektiv •Internasjonal kvinnegruppe synger "We are one woman"

Arrangør: Børsa sanitetsforening

Adresse: Skaun rådhus

Hjemmeside:

Kontaktperson: Siri Grøttjord

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.