HER 2013 HYLlest

Nedre Fritzøegt.2, 3264 larvik
02.07.2013 - 31.07.2013
ofte
HOVEDSENTRALEN FOR HØYHÆLA SKO i sammenheng med HER svever mødrenes verk og poetisk praksis. Installasjoner og poesi i Portnerboligen på Fritzøe Verk. Kunststunt i det offentlige rom og poesi i det indre. HYLlest til stemmerettsjubileet og kvinner i kunsten. Språket er et stadig viktigere element i mye kunst skapt av kvinner. Overgang mellom det immaterielle og der materielle; det som nesten ikke er synlig. Immanens. Jeg materialiserer med Arte povera. Idebasert kunst. Velkommen inn i 2 rom og kjøkken i porten på Fritzøe Verk. Åpent dagtid og kveld. Send sms for gruppebesøk. 92485373. Astrid Huneide.

Arrangør: PIKENE PÅ BROEN OG SAND I SKOA

Adresse: Nedre Fritzøegt.2, 3264 larvik

Hjemmeside: http://www.fritzoeverk.no

Kontaktperson: Astrid Huneide

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.