Bokutgivelser

Sånn er det bare – Debattbok for ungdom  

Stemmerettsjubileet, i samarbeid med Stortinget, utfordrer og engasjerer ungdom til debatt gjennom boka "Sånn er det bare". Boka er gratis og gis til alle 2.- og 3. klassinger i den videregående skolen. Boka har et bredt spekter av bidrag – både skjønnlitteratur, sakprosa og tegneserier. Temaene spenner fra religion, krigen i Afghanistan, abort, voldtekt, psykisk helse til miljøsak.  

 

Boka kommer på Aschehoug forlag med Annette Münch som redaktør. Foreningen !Les lager et debattopplegg for boka, og det blir mulig å bestille ”debattgeneraler”  til skoleklasser, og delta i konkurranser på bokas nettside. Boka får egen lærerveiledning.

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.