Idébank

Stemmerettskomiteen ønsker å legge til rette for noen større nasjonale arrangementer som hele Norge kan gå sammen om. Samtidig ønsker komiteen at den som vil, kan få feire jubileet på sin måte. Intet bidrag er for lite, intet for stort. Mange har etterlyst en liste av gode ideer og forslag til ulike arrangementer og tiltak. Her er en liste over ideer til arrangementer og tiltak for å markere Stemmerettsjubileet i 2013.

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.