Om stemmerettskomiteen

Stemmerettskomiteen

I 2009 oppnevnte regjeringen en komité som skulle arbeide med Stemmerettsjubileet med å foreslå tiltak og stå for den offisielle feiringen. Komiteen består av åtte personer og sekretariatet er lagt til BLD.

Komiteens leder:

  • Kirsti Kolle Grøndahl, Norges første kvinnelige Stortingspresident (1993-2001), tidligere statsråd, nå fylkesmann i Buskerud.

Komiteens øvrige medlemmer er:

  • Ola Torgeir Lånke, ordfører i Rennebu, tidligere stortingsrepresentant (Kr.F.), prest og leder i Nidaros Bispedømmeråd.
  • Jan Monsbakken, spesialrådgiver i Norske Kvinners Sanitetsforening.
  • Cathrine Sandnes, redaktør i Samtiden.
  • Shakeel Rehman, tolk og styremedlem i nettverket LIM (Likestilling, Integrering, Mangfold).
  • Monica Larsson, tidligere leder av Norsk Rockforbund, nå ansatt i Kulturmeglerne.
  • Hege Skjeie, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, leder av regjeringens likestillingsutvalg.
  • Torild Skar, Norges første kvinnelige Lagtingspresident (1973-77), tidligere assisterende utenriksråd, nå seniorforsker, leder i Norsk Kvinnesaksforening.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Akersgata 59, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo   |   Tlf: 22 24 90 90, Faks: 22 24 95 15 

E-post: stemmerettsjubileet@bld.dep.no  |  Nettredaktør: Linda Sørfjord |  Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza

Kontaktpersoner Stemmerettsjubileet: Kurt Ole Linn, kol@bld.dep.no, 22 24 24 70 

© Copyright 2019 Stemmerettsjubileet 1913 - 2013.